Vítejte na portálu ZKW pro podávání oznámení!

Zvolte prosím svůj jazyk
(Internet Explorer může s tímto formulářem způsobit problémy - v případě chyby použijte jiný prohlížeč (Firefox, Chrome, ...))

Informace

Pomozte nám odhalit nekalé jednání, jako je například podvod nebo korupce!

ZKW má jako mezinárodní společnost závazek a vlastní iniciativu jednat odpovědně a v souladu se zákonem. Tuto odpovědnost přijímáme jako obchodní firma a jako součást společenského chování a představuje základ našeho trvalého ekonomického úspěchu.

Image a důvěru, které se u našich zákaznic a zákazníků, pracovnic a pracovníků, obchodních partnerek a obchodních partnerů a také veřejnosti těšíme, mohou jednotlivci svým nevhodným jednáním velmi poškodit. Za image naší společnosti odpovídáme my všichni.

Pokud máte jako obchodní partnerky / obchodní partneři nebo pracovnice/pracovníci společnosti ZKW oprávněné podezření na nepřijatelné jednání, které porušuje zákony nebo směrnice společnosti ZKW (například „Etický kodex“ apod.), chtěli bychom Vás motivovat k tomu, abyste nám tyto okolnosti nahlásili, a to anonymní nebo neanonymní formou prostřednictvím našeho portálu pro oznamovatele.

Ručíme Vám za anonymitu. Portál pro oznamovatele („platforma pro tzv. whistleblowing“) je díky celé řadě technických opatření (např. nedochází k ukládání protokolů, metadat, osobních údajů atd.) koncipován tak, aby nebylo možné zjistit identitu oznamovatelky/oznamovatele. Ať už oznamujete podezření anonymní nebo neanonymní formou (s uvedením např. vlastního jména), je toto nastavení vždy stejné.

Při odesílání údajů existuje možnost uložení navrhovaných přihlašovacích údajů. Na jedné straně má oznamovatelka/oznamovatel možnost ověřit stav oznámení v systému a prostřednictvím chráněného chatu navíc předat případné doplňující informace. Na druhé straně má kompetentní pověřenec pro dodržování právních předpisů možnost v příslušné věci klást oznamovatelce/oznamovateli další dotazy týkající se podstaty věci, aby mohly být úspěšně podniknuty další kroky k vyřešení případu.

Dotazy

Proč bych měl(a) podezření hlásit?

Abychom mohli odhalit případy hospodářské kriminality, podvodu a jednání škodlivého pro společnost ZKW, potřebujeme v ZKW a jejím okolí všímavé lidi. I Vy můžete k tomuto odhalení významně přispět, a tím účinně, dlouhodobě a co nejdříve nežádoucí a protiprávní jednání zastavit. Tímto způsobem se podílíte na budování úspěšné firmy, která se orientuje na budoucnost.

Jaké formy oznámení jsou účinné?

Užitečná jsou všechna vážně míněná oznámení, která dokazují porušení platných zákonných úprav a také interních pravidel a směrnic (např.: Etického kodexu). Důvodné podezření týkající se přestupků musí být důvěryhodné.

Jak postup oznámení funguje?

Pokud chcete učinit oznámení anonymní nebo neanonymní formou, klikněte prosím na tlačítko „Vytvoření nového případu“. Budete přesměrováni na stránku našeho externího poskytovatele. Zvolte možnost „Nový případ“. Postup oznámení zahrnuje některé základní a nezbytné údaje, jako je například předmět, místo, popis případu a datum. Vyberte, zda chcete zůstat v anonymitě (ano/ne). Poté můžete zadat své údaje (jméno/e-mail).

Uložení (např. metodou zkopírování a vložení) přístupových údajů (identifikace pro přihlášení a hesla), které se na obrazovce zobrazí po úspěšném zadání oznámení, umožňuje ověřit stav podaného oznámení a také zodpovědět případné dotazy prostřednictvím políčka pro chat resp. zadávání dotazů zpracovateli – i po úspěšném podání oznámení. Anonymita je v systému vždy trvale zaručena. Pokud sami nezadáte žádné údaje, které by určily Vaši totožnost, chrání totožnost z technického hlediska AKARION Whistleblowing System. Pro společnost ZKW má ústřední význam a důležitost obsah oznámení a jeho kvalita, nikoli totožnost oznamovatelky/oznamovatele.

Pokud chcete zůstat v anonymitě, neuvádějte žádné údaje, které by mohly prozradit Vaši totožnost. Osobní údaje nejsou pro žádné z kroků vyžadovány.

Jak mohu kontaktovat zpracovatele oznámení? Obdržím anonymní zpětnou vazbu?

Údaje uvedené na konci podaného oznámení (identifikace přihlášení a heslo) si můžete uložit. Oba údaje si poznamenejte/zkopírujte, protože je můžete potřebovat pro další přístup k oznámení. Pokud chcete oznámení zobrazit, přejděte znovu na odkaz „Vytvoření nového případu“. Odtud budete opět přesměrováni k externímu poskytovateli; zde můžete zvolit možnost „Otevřený případ“ a přihlásit se pomocí přihlašovacích údajů.

S těmito přihlašovacími údaji můžete kdykoli ověřit stav oznámení. Kompetentnímu zpracovateli můžete rovněž klást dotazy týkající se oznámení, pokud se v popisované věci objeví nejasnosti nebo jsou nezbytné další informace. Také během této možné komunikace zůstane Vaše totožnost nadále v anonymitě.
Jak bude společnost ZKW oznámení zpracovávat?

Oznámení bude prověřeno a zpracováno interně ve společnosti ZKW ze strany kompetentního pověřence pro oblast dodržování právních předpisů. Pokud by se na zpracování mělo podílet externí oddělení, bude příslušnému oddělení odeslán obsah oznámení k dalšímu zpracování.

Osoby, jejichž nevhodné jednání je předmětem oznámení, může být poskytnuta příležitost se k uvedeným výtkám vyjádřit.

Pokud by se měl uskutečnit přezkum a vyšetřování, mohou se na něm podílet interní i externí vyšetřovatelky a vyšetřovatelé. Ve výjimečných případech mohou být informace z oznámení zveřejněny úřadům.

Prostřednictvím pole pro chat obdržíte zpětnou vazbu týkající se postupu oznámení. Případný výsledek vyšetřování nemusí být z důvodu ochrany údajů sdělen.

Co mohu udělat, pokud jsem byl(a) vystaven(a) odvetným opatřením?

Pokud máte důvodné podezření, že jste – na základě Vámi podaného oznámení – byli vystaveni odvetným opatřením, můžete podat nové oznámení. Jakékoli nepodložené nebo falešné oznámení však může mít pro oznamovatelku/oznamovatele závažné důsledky.